07/02/21  Chuyên môn  4
Thực hiện kế hoạch số  789 /PGDĐT-TH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Tiền Hải về Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2020 – 2021. Trường Tiểu học Nam Thịnh đã tích cực tham gia Hội thi và đạt kết quả cao.
 25/04/16  Chuyên môn  446
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên bộ môn Vật Lý!Khi nghe cô giới thiệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :"Ôi, giáo viên Vật Lý, chắc cô nghiêm khắc lắm đây...". Nhưng nụ cười trìu mến và sự cởi mở, thân thiện của cô đã khiến tôi nghĩ ...