Dạy trẻ đọc thơ: "Cây Bắp cải", Cô Lan Trường MN Đông Hải, Tiền Hải, Thái Bình