Dạy trực tuyến

Dạy trực tuyến

Cô giáo Trần Thị Hiền hướng dẫn học sinh lớp 1 học Tập đọc
Dạy trực tuyến

Dạy trực tuyến

 Cô giáo Khiếu Thị Tươi hướng dẫn học sinh lớp 4 học qua video