Các hoạt động chính chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Các hoạt động chính kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2018

Hội khoẻ phù đổng trường

Các tiết thao giảng, chuyên đề trường chào mừng 20-11

Trang trí lớp học

Bài viết liên quan