Tiếp lửa mùa đông, áo ấm vùng cao

Tiếp lửa mùa đông, áo ấm vùng cao.
Liên Đội trường Tiểu học N. Thịnh ủng hộ quần áo, vật dụng cho đồng bào vùng cao.

Với mục đích khơi dậy và  lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Liên Đội trường Tiểu học Nam Thịnh đã phát động phong trào " Tiếp lửa mùa đông, áo ấm vùng cao ", "cùng bước chân em tới trường". Tập thể giáo viên, học sinh trường Tiểu học Nam Thịnh đã tích cực hưởng ứng và ủng hộ quần áo, vật dụng cho đồng bào vùng cao. Một hành động nhỏ nhưng thật ý nghĩa.

Bài viết liên quan